Friday, June 25, 2004

دوستان

http://ravez.persianblog.com

موقعیت جغرافیایی

راویز از دهات نزدیک رفسنجان وبین راه شهر بابک ومیمند قراردارد
...................................................
همسایگان راویز:ابدر.پاقلعه. مسینان . کشکوییه. احمد اباد
.....................................................
معادن عمده راویز:
معدن سنگ مرمر گورو
معدن سنگ مرمر کت حسنو
معدن سنگ مرمر حسین آباد

حیوانات

اهلي

گاو _بز _ میش _ مرغ _ خروس _ بوقلمون _ الاغ _سگ _ گربه

....................................................

وحشی

گراز _ سگ تور _ شغال_ روباه_ سیخر _کفتار _انواع مارها_ عقرب _ رتیل _ مارمولک _ جوجه تیغی _ انواع بز کوهی _سنجاب_ سمور _ گرگ _ پلنگ ویوز پلنگ

.........................................................

پرندگان

شاهین _ عقاب _ کرکس _ گنجشک _ غودی کلا _ بلدرچین _کبک _ کلاغ وکلاجیک _ جغد _ هدهد _ پرستو _ مرغ مسما - کبوتر چاهی_چرناسک

محصولات کشاورزی و دام پروری

محصولات کشاورزی شامل:

بادام
گردو
گندم
جو
نخود
سیب زمینی
سنجد
بادام کوهی
زرد الو
گیلاس
به
زارچ
گلابی
آلوچه
زعفران
عدس
انگور
به علت شرایط خاص آب وهوایی انواع واقسام محصولات کشاورزی یافت می شود
...........................................................
محصولات دام پروری شامل:

شیر
ماست
کشک
دوغ
طرف یا قره قوت
روغن حیوانی
مسکه
کره حیوانی
............

آثار باستانی و اماکن مذهبی


1. حمام پاکش در پاکش
2.سرای خان اکبری در حوم الدین
3.تل قلعه در برز و رودین
4. تنوره اسیاب آبی در ادرزی
5. محله تگزه در رودین
6. خانه های قدیمی در جودی
7. قبرستان چهل گزی ها در رودین
8.حمام قدیم در حوم الدین
9. قبرستان مه کرد در مه کرد
...........................
1. چهل تنان در کهن رزان
2. مقبره سید حسین دارابی در حوم الدین
3. زیارتگاه شبز پوشان در رودین

Tuesday, June 22, 2004

ورزش های محلی

گردو بازی

پل وچفته

گوبازی


قلات بازی.بازی دخترانه

گربه سفیل موش درا

خروس خروسون ما

سوارسوار پیاده پیاده

گربه زیر تغار

پنجروکو

خم بجکو

یا در اینه یا در اینه خواجه میلش درهمینه

ورزش های محلی

گردو بازی

پل وچفته

گوبازی


قلات بازی.بازی دخترانه

گربه سفیل موش درا

خروس خروسون ما

سوارسوار پیاده پیاده

گربه زیر تغار

پنجروکو

خم بجکو

یا در اینه یا در اینه خواجه میلش درهمینه

ورزش های محلی

گردو بازی

پل وچفته

گوبازی


قلات بازی.بازی دخترانه

گربه سفیل موش درا

خروس خروسون ما

سوارسوار پیاده پیاده

گربه زیر تغار

پنجروکو

خم بجکو

یا در اینه یا در اینه خواجه میلش درهمینه

صنایع دستی

قالی بافی

گلیم بافی

سفتو بافی.سبد

تاچه بافی

بندشلوار

کاربافی.کرباس

نمد مالی

پشم ومو ریسی

خرجین بافی

خوره بافی

طناب بافی

دشتی

اصطلاحات و گویش های محلی ل.م.ن.و.ه.ی

لرد=بیرون
لودر=ولگرد
.......................
متمل =متوجه
مسکه=کره حیوانی
ماره=مهره
موال=دستشویی
ماتاد =معتاد
میس =مگس
مود= مو
مرغ حقو =نوعی پرنده
موریک=مورچه
مقراض =قیچی
مجری=صندوق
مهتو=ماه
ملی=مسلم
میلاق=باریک وبلند
مشک =ظرفی که از پوست گوسفند درست کنند
........................................
نوکوری=دندان بزرگ
نه نه =مادر
نوت =پول
........................................
واسا =بایست
وربپری =بمیری
وازاریده=چروکیده.خشکیده
ورقلممیده=ورم کرده
........................................
هشته =گذاشته
هفان =پرباد
همیدن.تمیدن =خراب شدن
هرسم=چوب روی خانه
هیم=کود حیوانی.حیم
هادر =مواظب
هرموت =گلابی
یکه=تک
یرت=انبار چوب

اصطلاحات و گویش های محلی ک.گ

کمو = الک
کمورو = کوچک
کره=بزغاله
کوش=کفش
کمر=کوه
کاکا=برادر
کچه سگ=توله سگ
کوگ کر =بلدرچین
کلاجیک= نوعی کلاغ
کولار=نوعی سبزی
کلپک =مارمولک
کریک =نوعی گل خاردار .زالزالک
کنه=چوب کلفت
کیسه=جیب
کفت=بیل
کرشک=نوعی سنگ
کت بون=جای لوله بخاری
کت=سوراخ
کلاته=کهنه
کفت =لپ
کرک=نارس
کله وله=لکنت
کله چه وله چه=ورزیادی زدن
کیش=چادر
کازو=کشمش
کارتونکو=عنکبوت
کرمیت=کبریت
کلیدون=قفل درهای چوبی قدیمی
کرده باغو=بازی کودکانه با اب وگل
کلولو=شادی هنگام جشن
....................................
گتو=نوعی سوسک
گوخدا=خرخاکی
گلمت=ورهم جمع
گران=تند تند
گچ =دیوانه
گوده= گرد
گالش =کفش
گلیبند=گردنبند
گرده=کلیه
گدار =سربالایی
گزن=گره
گشنه=گرسنه
گله=تیر.فشنگ
گمه=خانه های قدیمی
گو =گاو
گوگل =گله گاو
گل عمرو =نوعی گل خاردار .زالزالک
گک =قورباغه
گرزمه=چوب ناصاف
گوون =گاو اهن
گر =خشکیده.وازاریده
گرجین =خرمن کوب
گارچ =طویله
.................

Monday, June 21, 2004

اصطلاحات و گویش های محلی ع.غ.ف.ق.

عاروس = عروس
عامو = عمو
عفرت = زشت
::::::::::::::::
غاف کردن = حمله کردن
غروی پا = قوزک پا
غارغار = گریه کردن دادوقال کردن
غوری = قوری
غوره =انگوره نرسیده
غافلو = سیاه زخم
غر = بلندی
غلو = غلام رضا
غله = بزرگ
غودی کلا = نوعی پرنده
غرغره = قرقره
غتو = شنا.ابتنی
غزغزو = سرسره
غزونی =علف خشک.برگ خشک درختان
..............................

فام = پودررختشویی
فاطی = فاطمه
فیقو= سوت
فالو = فاطمه
فنتوق = دارکوب
...............................
قمیس = پارچه سفید
قلم = پا
قناس = کج
قسیون =استفراق
قاشغ = قاشق
قتغ = غذا
قوده = دسته
قوقو = کفش دوزک
قبا = کت بلند
قبولی = پلو
قاوو = کاسه کوچک

اصطلاحات و گویش های محلی س.ش.ص.ض.ط.ظ

سیخ =چوب نازک
سواصاب = فرداصبح
سیکوتی = انگولک
سغلمه = مشت زدن
سارق = سفره
سل = پپ
سرخو =سوال
سرتاس = نوعی ظرف
سفه =سالن
ستل = ظرف بزرگ
سی سلالنگ = نوعی پرنده
ساغری =گفش دمپایی
سوزنو = سنجاقک
سفتو = سبد
سیزن = سوزن
سراق = سراغ
سوزی = سبزی
سیتکو = کرم انگلی
////////////////////////
شلال = دراز
شقه شقه=تکه تکه
شی کلکو = قسمت پایین کله
شیشک = قوچ
شلیده = پوسیده
شیفک = خراب
شون در مو =بهم ریخته
شغز = باسن
شوم = مغرب
شنگ = خیار چنبر
شو ممنو=شب اول اسفند
شوفر = راننده
////////////////////////
صاب= صبح
صاب = فردا
/////////////////////////
طیفون = طوفان
طالع = شانس
طوق = گردنبند
/////////////////////////
ظار = ظهر

اصطلاحات و گویش های محلی د.ذ.ر.ز.

دستیک = دسته مگس
دار = سقف
دده = خواهر
دید = دود
دسباقچه = سفره
دولو = کیسه.کیسه قندی
دشتی = اسفند.اسپند
دلاک = حمامی
دهلیجه = کوچه
......................
زنجیل = زنجیر
زاروک = زنبور
زونگ = نوعی سنگ سخت
زردی = یرقان
زانی = زانو
زورو = جوش بدن وصورت
زردالی = زرد الو
زولو = زالو
زردک= هویج
........................
رودی = رودین یکی از روستاهای راویز
رزگ = نوعی جانور ریزدربدن مرغ
..........................

اصطلاحات و گویش های محلی چ.ح.خ

چیری = جوجه
چاکو = چاه کوچک
چلیک = حلب
چراغ موشو=نوعی چراغ قدیمی
چرناسک = نوعی پرنده کوچک
چفته=چوب بزرگ برای بازی پل وچفته
چیل = شن.سنگریزه
چپق = پیپ مستضعفان
چوغ = چوب
چغوت = گنجیشک
چارچی = داس
چارقد = روسری
چغر = فرز
چلا=گیاهی که کتیراازان میگیرند
.............................
حلبیات = شیرینی
.............................
خردلو = کوچک
خوم = ناپز
خاهار = خواهر
خالو = دایی
خبرو = قاصدک
نخودخوارو=نوعی پرنده
خشتک = شلوار
خونه بنی = پستو
خشک=جانورریزدربدن مرغ
خاگینه = تخم مرغ
خفت = اشتباه
خچو = نوعی بز
خلوکو = کثیف
خو = خواب

اصطلاحات و گویش های محلی ج

جوغن =هاون
جوم = کاسه
جزوک = جوجه تیغی
جکو = ملخ
جل = پارچه کهنه
جرغ = زرنگ
جعون = زیبا
جنده = زن بدکاره
جوغ = جوی
جوز = گردو
جزبه = قدرت
جربزه = قدرت
جوال = ؟
جنم = ؟
جلم = ؟

اصطلاحات وگویش های محلی ت

تيت= توت
تو= تب
توون= شلوار
ترو= چغاله بادام
تغولی= نوعی گوسفند
توره= نوعی روباه
ترشک= سنجاب
توربه= کوله پشتی
تغر= تگرگ
ترشکو= برف ابدار
تلقی= نایلون
تی ترکو= سرخجه
تاویق=نوعی درخت که در رو
رودین یافت میشود
تلفت العین= فوری
تیول= عهده
تیلنگو= چاقو

اصطلاحات و گویش های محلی پ

پیسیده= فاسد شده
پزگو.پگزو= جوش صورت
پنجروک= نیشکون
پلتو= پماد
پشقاب= بشقاب.دیس
پلقیده= له شده
پنتلو= کوچک
پرپرو= پروانه
پل چفته=نوعی بازی باچوب
پوزه= قسمت پایین صورت
پلته= فتیله
پیاله= استکان
پش غوری= دستگیره
پتیاره= زن بد کاره

اصطلاحات و گویش های محلی ب

بید= بود
بارزنگه= دستشویی
بیفک= جغد
باشا= پدربزرگ
بی بی= مادر بزرگ
بود= لبریز.پر
بادگه= ظرف بزرگ
بلیط= دیوانه
بون= بام
بل= بگذار
باکی نداری= سالمی.مریض نیستی
بلهره= سبزشده
باچوک= گهواره
بلو= کوچلو
بالیشتک مار=نوعی سوسک
بازنجون= بادمجان

اصطلاحات و گویش های محلی

اخوندو=نوعی سوسک
اجیر= باهوش
او= اب
اوخواری= لیوان
اوتا= نخ
الخالق= لباس زنانه قدیمی
اورزه= چوب خاردار
اشبش= شپش
اشکال= بزکوهی
اشکفت= غار
استلخ= استخر
اشنفتم= شنیدم
اشکم= شکم
افتو= افتاب
ازگون= استفراق
اسپیدار= سپیدار
اوگرمو= اشکنه
ازغوره= گریه.شیوون
اشتو= عجله
الادکی= مخصوصا
اشقفته= شکفته
الا= عقاب.پرنده شکاری

راویز

راويز خوش است با درختان بلند
خاکش همه طوطیا و ابش همه قند
هر کس که مرا زه ملک راویز برکند
برکنده شود زه خانمان و فرزند

روستا ها وابادی های راویز

1. پورکان.(لای گزگا.ملکی)
2.رودین.(سالی.باییج.کمر سفید.مورستان.تگزه.باغ چیلار.سیم چوسک.لامکیدون....)
3. حوم الدین(مرکزراویز).(راویز.اب درزی.گاردوییه)
4.دستیوییه
5. رشوان
6.نیم کردوییه
7.زهروییه
8.پاکش
9.بندوون
10.خیسو
11.برز
12.کهن رزان
13.زهروییه
14.پست کوه
15.جودی
16.فتح اباد
17.اسطاهوییه
18.جلال اباد
19.حسین اباد
20.مادری
21.دام بهایی
22.فدیج
23.دهوییه
24.منصوراباد
25.شادی اباد
26.سهم اباد
27.سراسیاب
28.سیراب(سیرو)
29.قریه(قیه)
30.انجیر(خالی از سکنه)
31.مهرگیاه(خالی از سکنه)
32.پدو(خالی از سکنه)

موارد(11-12-13)جزدره کردی محسوب می شوند

روستا ها وابادی های راویز

1. پورکان.(لای گزگا.ملکی)
2.رودین.(سالی.باییج.کمر سفید.مورستان.تگزه.باغ چیلار.سیم چوسک.لامکیدون....)
3. حوم الدین(مرکزراویز).(راویز.اب درزی.گاردوییه)
4.دستیوییه
5. رشوان
6.نیم کردوییه
7.زهروییه
8.پاکش
9.بندوون
10.خیسو
11.برز
12.کهن رزان
13.زهروییه
14.پست کوه
15.جودی
16.فتح اباد
17.اسطاهوییه
18.جلال اباد
19.حسین اباد
20.مادری
21.دام بهایی
22.فدیج
23.دهوییه
24.منصوراباد
25.شادی اباد
26.سهم اباد
27.سراسیاب
28.سیراب(سیرو)
29.قریه(قیه)
30.انجیر(خالی از سکنه)
31.مهرگیاه(خالی از سکنه)
32.پدو(خالی از سکنه)

موارد(11-12-13)جزدره کردی محسوب می شوند